Home ► Mijn prive ruimte

Wettelijke vermeldingen

1. Wettelijke bepalingen van Fritmap.com

De gebruiksvoorwaarden worden hieronder gedefinieerd. Fritmap, Fritmap.com site-eigenaar behoudt zich het recht voor om deze bepalingen te wijzigen. Als onderdeel van een verandering, zullen de bezoekers op de hoogte van hen via een bericht in de titel van "Home". Geen schadevergoeding kan door gebruikers van de site worden geclaimd.

Elke raadpleging of het gebruik van de site Fritmap.com impliceert impliciete aanvaarding door de gebruiker van de volgende voorwaarden:

1.1. Intellectueel eigendom

De raadpleging of het gebruik van de site Fritmap.com verleent geen rechten, en dit ongeacht de aard gebruikers. ††††Deze rechten blijven het exclusieve eigendom van de respectievelijke auteurs.

Derhalve alle informatie / data, i.e. d. teksten, foto's, video's, posters, logo's en andere handelsmerken die op de site worden beschermd door auteursrecht en / of merkenrecht en / of enig ander bepaling van toepassing is op kwesties in verband intellectuele eigendom.

Als zodanig en in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom, nationale voorschriften en internationale verdragen, alleen te gebruiken voor privť-gebruik is toegestaan. Elk ander gebruik, met inbegrip van onder andere de voortplanting, zal worden beschouwd als handelingen van inbreuk, schending van de merkrechten, auteursrecht en / of andere bepalingen die van toepassing zijn op de bepalingen inzake intellectuele eigendom.

De gebruiker kan dus reproduceren, uit te voeren, in licentie geven, te verspreiden, te verkopen, alle of een deel van de elementen te wijzigen (tekst, afbeeldingen, foto's, enz ...) vertegenwoordigd op de site.

Fritmap.com behoudt zich echter het recht van deze bepaling af te wijken en te voorzien van een voorafgaande schriftelijke toestemming aan eenieder het indienen van een aanvraag.

Bijgevolg ongeoorloofd gebruik van enig materiaal (tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, enz ...), en dit op welke wijze dan ook, wordt beschouwd als een daad van reproductie, namaak of piraterij etc. en kan leiden tot vervolging.

1.2. Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van het bereiken van zijn doel kan Fritmap.com bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers van de site te verzamelen. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt door Fritmap.com en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december, 92 over de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 98, de gebruiker heeft een recht van toegang tot persoonsgegevens. Elke gebruiker die toegang tot dit recht wordt gevraagd om een schriftelijk verzoek aan het adres info@fritmap.com te maken. Een antwoord op dit verzoek zal worden gegeven in Deans zeven dagen.

1.3. Beperking van de aansprakelijkheid

Afhankelijk van de toepasselijke wet- of regelgeving, Fritmap.com niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gederfde winst, klanten, gegevens, immateriŽle goederen die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik.

Aan de andere kant, kon de verantwoordelijkheid Fritmap.com niet worden gepleegd in het kader van een handeling van reproductie, namaak of piraterij, zelfs gedeeltelijk de inhoud van informatie providers, alsmede schade gedekt door deze misbruiken geleverd.

Fritmap.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die wordt geplaatst door gebruikers die hun etablissement op de fritmap.com-site willen weergeven, hetzij in tekst- of beeldinhoud.

1.4. Waarborgen van de raadpleging en het gebruik van de site Fritmap.com

Krachtens deze bepalingen, de raadpleging verantwoordelijkheid en / of Fritmap.com van het gebruik is geheel aan de gebruiker.
De informatie en diensten die op de website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Al deze informatie wordt verstrekt "as is", zonder enige vorm van garantie.
Fritmap.com kan dus in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies door een gebruiker door de onnauwkeurigheid van de inhoud van de site Fritmap.com worden gehouden.
Het verkrijgen van advies en informatie, zowel schriftelijk als mondeling, zal de Fritmap.com een security context te creŽren.

1.5. Law - Geschillen

De Fritmap.com site is onderworpen aan het Belgische recht en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

2. Bijzondere voorwaarden voor de inhoud en bepaalde onderdelen van de site Fritmap.com

2.1. Links en audiovisuele inhoud

Als onderdeel van het bereiken van de doelstellingen van Fritmap.com de Fritmap.com website biedt zijn gebruikers een audio-visuele inhoud, zoals bijvoorbeeld het beluisteren en bekijken van prestaties. Deze zullen worden aangeboden op de site in overeenstemming met de relevante organisaties van auteurs of rechthebbenden.

2.2. Links naar andere sites van derden

Om de hoge kwaliteit van de informatie op deze gebruikers, de site Fritmap.com bevat links naar andere websites die niet het eigendom van Fritmap.com.
Voorstellen tot hyperlink naar websites van derden is gecontroleerd tijdens de terbeschikkingstelling van informatie zijn onder voorbehoud.
Fritmap.com zal daarom aansprakelijk worden gesteld, en dit op een of andere manier, in voorkomend geval, een informatie bron wees niet langer voldoet aan de Belgische wettelijke bepaling of Europese regelgeving. Op geen enkel moment de gevolgen van de inbreuk niet kan worden toegeschreven aan Fritmap.com.

Fritmap.com