Home ► Mijn prive ruimte

Privacybeleid Fritmap

1. Opnieuw

Fritmap respecteert de privacy van haar klanten en in alle gevallen waarin Fritmap uw gegevens verwerkt persoonsgegevens, het doet dit in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Dit privacybeleid beschrijft de maatregelen die zijn genomen om uw privacy te beschermen tijdens het gebruik van de websites en / of Fritmap-services en -producten en de rechten die u in dit verband hebt als een Fritmap-gebruiker en / of klant.

Wij nodigen u uit om dit Privacybeleid aandachtig te lezen en het volgende te lezen de inhoud ervan. Toekomstige aanpassingen kunnen niet worden uitgesloten; elke aangebrachte aanpassing zal hierover worden gepubliceerd pagina. We raden u daarom aan om het Privacybeleid regelmatig te lezen.
Door uw navigatie op de Fritmap-sites te openen en voort te zetten en / of de services en producten te gebruiken Fritmap, u verklaart dit Beleid te hebben gelezen en aanvaard zonder voorbehoud of voorbehoud van vertrouwelijkheid.

2. Toestemming

Door de website te gebruiken, of deze nu rechtstreeks door Fritmap of haar Partners wordt aangeboden, stemt u in met het verzamelen en verwerken van geautomatiseerde manier van sommige van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden. Fritmap streeft naar het bijhouden van uw persoonlijke gegevens (die u stipt verstrekt de gegevens die we verzamelen wanneer u onze websites en / of diensten gebruikt) een redelijke termijn die beperkt is tot het behalen van het nagestreefde doel op het moment van verzamelen of de duur ervan wet vereist.

In bepaalde bijzondere omstandigheden kan uw toestemming worden gevraagd na het verzamelen van persoonlijke gegevens, maar vůůr het gebruik ervan (bijvoorbeeld wanneer we deze willen gebruiken persoonlijke gegevens voor een niet eerder bepaald doel).

3. Verwerking van persoonlijke gegevens

Fritmap kan u om bepaalde persoonlijke gegevens vragen voor het gebruik van de site internet en / of voor de levering van bepaalde Fritmap-diensten en -producten. Daarnaast wordt tijdens elk bezoek aan een van de Fritmap-websites de Fritmap-webserver herkent automatisch uw IP-adres en / of uw domeinnaam.

Beschrijving van persoonlijke gegevens

U kunt ons de volgende soorten persoonlijke gegevens verstrekken:

 • Uw persoonlijke en professionele gegevens (inclusief uw namen, demografische gegevens zoals geslacht, taal, leeftijd, profiel.
 • werkervaring en interesses, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres).
 • Andere unieke informatie: gebruikersnaam, wachtwoord, voorkeursproducten en -services, gewenste communicatiemodi.
 • Locatiegebaseerde gegevens, waaronder uw IP-adres of fysieke locatie bij het aanvragen van op geolocatie gebaseerde services.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we bewaren zijn up-to-date en om persoonlijke gegevens te verwijderen die onjuist blijken te zijn of die niet langer bestaan nodig. We moedigen u aan om uw account (s) te openen (indien van toepassing) om uw account te bekijken persoonlijke gegevens van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt voor klantbeheerdoeleinden en laten Fritmap toe om reageren op uw verzoek om websites continu te verbeteren en de diensten en producten die u worden aangeboden en om ze aan uw behoeften aan te passen.

Fritmap kan gegevens analyseren, verkoop- en verkoopactiviteitenverslagen opstellen, frequentie van bezoeken en het opstellen van marketingprofielen. Fritmap kan uw informatie ook gebruiken voor studies markt en tevredenheid of ontwikkeling van diensten en producten en voor ontwikkelingsdoeleinden om nieuwe producten en / of diensten te ontwikkelen en te leveren verbeteringen aan de communicatieplannen om beter bij uw profiel te passen. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om u deel te laten nemen aan een wedstrijd en om u informeren over de voortgang en de resultaten ervan.

Fritmap zal geen informatie over zijn gebruikers en / of klanten bekendmaken in een andere dan die ingesteld door dit Privacybeleid van persoonlijke gegevens of onder een beperking gerechtelijk of juridisch.

4. Overdracht van persoonlijke gegevens

Fritmap verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen, verhuren of over te dragen aan derden, tenzij anders aangegeven anders beschreven in dit privacybeleid.

5. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Fritmap streeft naar het behoud van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en heeft deze ingesteld veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik, wijziging of openbaarmaking van te voorkomen deze persoonlijke gegevens. We zullen beveiligingsmaatregelen updaten als de technologie, waar nodig.
Er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens dat niet zijn niet toegankelijk voor onbevoegde personen. Als onderdeel van de beveiligingsprocedures die zijn ingesteld door Fritmap, we kunnen u om een identiteitsbewijs vragen voordat we u van informatie kunnen voorzien persoonlijke informatie over u.

Alle financiŽle transacties die u op Fritmap-sites maakt met uw betaalmethoden zijn uitgevoerd op een beveiligde server (Secure Server Technology) waarmee:

 • een authenticatie die uw identiteit verifieert en garandeert veilig browsen en toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • een codering die de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens waarborgt door deze zodanig aan te passen dat deze niet door anderen kan worden gelezen.
 • gegevensintegriteit die controleert of er niet met de overgedragen persoonlijke gegevens is geknoeid.

De persoonlijke gegevens die door Fritmap zijn vastgelegd, worden door Fritmap vernietigd bij het verstrijken van de wettelijke of contractuele periode of als Fritmap deze niet langer nodig heeft voor het bereiken van het nagestreefde doel tijdens hun verzameling.

6. Recht van toegang, rectificatie, schrapping en oppositie

In overeenstemming met de wet hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die je zorgen maken. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen hun behandeling, binnen de grenzen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Deze rechten zijn gratis en kan op elk moment worden uitgeoefend.

7. Cookies

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met Fritmap-websites, stellen we cookies in ("Cookies") op uw computer, met name om uw land te identificeren en, indien van toepassing, de taal die u gebruikt liever gebruiken. Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze sites en stellen ons in staat u aanbiedingen aan te bieden afgestemd op uw interesses.

U kunt weigeren om de cookie op uw computer te installeren, maar een dergelijke weigering kan veroorzaken verminderde functionaliteit, een vertraging of zelfs de toegang tot bepaalde services-sites voorkomen. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt verwijderen, afhankelijk van het type browser gebruikt.

8. Links naar andere websites

Fritmap-sites kunnen links bevatten naar andere sites waarover Fritmap geen controle heeft en die niet onder dit Privacybeleid vallen. Het privacybeleid van deze andere sites kunnen afwijken van dit beleid. Fritmap wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites van externe bedrijven. Voordat u toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens elk bedrijf, we nodigen u uit om te informeren naar hun privacybeleid.

9. Commissie voor de bescherming van de privacy

Voor eventuele aanvullende informatie of klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens personeel, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de privacy, rue de la Presse 35, 1000 Brussel, waarvan Fritmap de behandeling declareerde.

link : www.privacycommission.be/nl

10. Toepasselijke wetgeving

 • Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18 maart 1993);
 • Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, van 13 februari 2001 (Belgisch Staatsblad van 13 maart 2001);
 • Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij (Moniteur Belge, 17 maart 2003);
 • Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot regeling van het versturen van advertenties per e-mail (Moniteur Belge, 28 mei 2003).